За проекта

PATTERN е европейска инициатива, която има за цел да овласти ромските жени да разпознават домашното насилие, да са наясно с наличните механизми за подкрепа и да действат като лидери на промяната в техните общности. В същото време тя има за цел да предостави на професионалистите необходимите знания, които ще им позволят да реагират ефективно на случаи на домашно насилие над ромските жени.

Какво ще постигне PATTERN?

protocol

Разработване на протоколи за реакция на домашното насилие над ромските жени

gypsy-colors-05

Подобрен капацитет на 350 ромски междукултурни медиатори и професионалисти в общностни центрове, работещи за превенция на домашното насилие над ромските жени

roma

Повишен капацитет на 100-150 ромски жени за това как да разпознават и докладват домашно насилие и да действат като лидери на промяната в своите общности

awareness

Повишена информираност на ромските общности за изграждане на здравословни и егалитарни отношения с цел предотвратяване на домашното насилие

Как ще успее
PATTERN?

PATTERN ще допринесе за предотвратяване и борба с домашното насилие срещу ромските жени в Гърция, България, Португалия, Испания, Румъния и ЕС, чрез:

Разработване на протоколи

които дават възможност на специалистите да реагират на домашното насилие над ромски жени по изчерпателен начин.

Повишаване капацитета на поне 350 ромски междукултурни медиатори

и професионалисти в общностни центрове за борба с домашното насилие над ромските жени.

Повишаване на
осведомеността
в ромските общности

за изграждане на здравословни и егалитарни отношения.

Повишаване на капацитета на поне 100-150 ромски жени

за това как да разпознават и съобщават за домашно насилие и да действат като лидери на промяната в своите общности.

Увеличаване на достъпа до знания / данни

за явлението домашно насилие над ромските жени.

Прочетете последните ни новини