Укрепване на уменията на професионалистите в предотвратяването и борбата с домашното насилие срещу жени от ромски произход
About Lesson