Πρόληψη και καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας εναντίον γυναικών Ρομά

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PATTERN επιδιώκει να συνεισφέρει στην πρόληψη και καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας εναντίον γυναικών Ρομά στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Ρουμανία και την Ε.Ε. Στόχος του είναι να ενδυναμώσει τις γυναίκες Ρομά ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν την ενδοοικογενειακή βία, να είναι ενημερωμένες σχετικά με τους διαθέσιμους μηχανισμούς υποστήριξης και να δρουν ως φορείς αλλαγής στις κοινότητές τους. Παράλληλα, το PATTERN θα προσφέρει στους επαγγελματίες την απαραίτητη γνώση ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εναντίον γυναικών Ρομά.

Ποιοι/ες θα ωφεληθούν;

Γυναίκες Ρομά
Ρομά πολιτισμικοί διαμεσολαβητές

και επαγγελματίες που εργάζονται σε
κέντρα κοινότητας

Το ευρύτερο κοινό

οργανισμοί Ρομά, σχετικά εθνικά και διακρατικά ιδρύματα και άλλοι φορείς

Κοινότητες Ρομά

Εταίροι

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι μη κυβερνητικός οργανισμός, με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη βιώσιμη και την κοινωνική ανάπτυξη, , την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινωνική ένταξη και στήριξη ευάλωτων ομάδων, και την έρευνα πολιτικής. Ο οργανισμός εστιάζει στην οικοδόμηση ανθεκτικών κοινωνιών, στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και στην υποστήριξη μιας βιώσιμης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης μέσα από την εφαρμογή  καινοτόμων εργαλείων, προγραμμάτων και  πολιτικών. Το ΚΜΟΠ έχει αναπτύξει  σημαντική παρουσία και συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο, συνεργαζόμενο με εταίρους τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, όπως επίσης και με την κοινωνία των πολιτών, ώστε να προωθήσει παρεμβάσεις που προάγουν την ανθεκτικότητα των κοινωνιών.. Πέρα από την άμεση παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, η τεχνογνωσία του ΚΜΟΠ άπτεται του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής οικονομίας. Το ΚΜΟΠ είναι ο συντονιστής του προγράμματος PATTERN. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό στην ιστοσελίδα του: www.kmop.gr

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η CESIS – Centro de Estudos para a Intervenção Social (Kέντρο Σπουδών Κοινωνικής Παρέμβασης) είναι μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με την προώθηση της στοιχειοθετημένης έρευνας που αφορά πολιτικές, σε εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδρυθείσα το 1992, η CESIS έχει ορίσει τους ακόλουθους βασικούς στόχους:

-Να συνεισφέρει μέσω της έρευνας στην κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας, ειδικότερα σε σχέση με καταστάσεις φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

-Να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών ανθρώπινης ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης.

-Να δώσει έναυσμα για τη  συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες προσωπικής τους ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης.

-Να προωθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο να βελτιώσει την ικανότητα για κοινωνική παρέμβαση σε διάφορα επίπεδα.

-Να προωθήσει τη διάδοση των μελετών και/ή των καινοτόμων εμπειριών στο πεδίο της κοινωνικής προσφοράς.

Ανάμεσα στα πεδία έρευνας, αξίζει να αναφερθούν τα ακόλουθα: εργασία και απασχόληση, εργασιακές συνθήκες, κοινωνικός διάλογος και βιομηχανικές σχέσεις, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός, γήρανση και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, κινητικότητα και μετανάστευση, εθνικές/ πολιτισμικές μειονότητες, άστεγοι άνθρωποι, έμφυλη ισότητα, χρήση του χρόνου και ισορροπία οικογενειακής – επαγγελματικής ζωής, έμφυλη βία και ενδοοικογενειακή βία, παιδιά και νεολαία, ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικές πολιτικές και κοινωνική προστασία. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της CESIS’s .

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Κέντρο Πολιτικής για Ρομά και Μειονότητες (PCRM) είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2008 στη Ρουμανία και η οποία ενεργεί προς την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη των Ρομά και άλλων εθνικών μειονοτήτων. Ο σκοπός του οργανισμού είναι να ενδυναμώνει τους Ρομά και άλλες εθνικές μειονότητες,  ώστε να γίνουν πιο ενεργοί πολίτες στην κοινωνία στην οποία ζουν, και να ενθαρρύνει  την πλειοψηφία  να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης.

https://policycenter.eu/en/

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Kamira είναι μια Εθνική Ομοσπονδία που αποτελείται από 26 οργανισμούς γυναικών Ρομά, με έδρα την Κόρδοβα της Ισπανίας και με παρουσία σε πολλές πόλεις της χώρας. Αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση εργάζεται από το 1999 για να βελτιώσει την κατάσταση των Ρομά γυναικών στην κοινωνία μας , δραστηριοποιούμενη στους τομείς της ισότητας φύλων, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης, της εργασίας και αυτό-απασχόλησης και των τεχνολογιών επικοινωνίας. Η Kamira δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα διακρίσεων, προωθώντας τηναρχή της ισότιμης μεταχείρισης των ανθρώπων ανεξάρτητα από την φυλετική ή εθνική τους καταγωγή στην Ισπανία. Η Kamira είναι εταίρος του  PATTERN. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Kamira.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Amalipe υλοποιεί αυτή τη στιγμή  12 έργα στους τομείς της εκπαίδευσης, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, των κοινωνικών υπηρεσιών και της συμβουλευτικής υποστήριξης. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Open Society Institute, το Ταμείο Εκπαίδευσης Ρομά και το Υπουργείο Υγείας της Βουλγαρίας. Η Amalipe δουλεύει με ένα δίκτυο 250 σχολείων σε όλη τη χώρα. Στόχος της  είναι να μειωθεί η διακοπή της φοίτησης του πληθυσμού Ρομά, να εισάγει στο εκπαιδευτικό σύστηματη διαπολιτισμική εκπαίδευση, να προωθήσει την δια βίου εκπαίδευση στην κοινότητα των Ρομά και να βελτιώσειτις εκπαιδευτικές επιδόσεις των Ρομά. Προϋπόθεση για όλα αυτά αποτελεί η ενδυνάμωση των γονέων Ρομά ώστε να λάβουν μέρος στη σχολική ζωή των παιδιών τους και να μετατρέψουν το σχολείο σε κέντρο της κοινότητάς τους

 

Για να καλλιεργηθεί η αυτoοργάνωση της Ρομά κοινότητας, η Amalipe έχει εγκαθιδρύσει 11 Κέντρα Υποστήριξης της Κοινότητας Ρομά στις 6 περιοχές της Βουλγαρίας. Όλοι σε αυτά τα κέντρα δραστηριοποιούνται με ένα δίκτυο τριών έως έξι τοπικών κοινοτικών ομάδων. Επιπροσθέτως, η Amalipe συνεργάζεται με τους βασικούς οργανισμούς Ρομά σε όλη τη χώρα ώστε να οργανώσει καμπάνιες υπεράσπισης και δραστηριότητες ένταξης Ρομά σε διαφορετικούς τομείς, όπως η εκπαίδευση, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οι κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το website:

https://amalipe.bg/en/home-2/

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επικοινώνησε μαζί μας