Σχετικά με το πρόγραμμα

Το PATTERN είναι μια Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικών Ρομά, ώστε να αναγνωρίζουν την ενδοοικογενειακή βία, να είναι ενημερωμένες για τους διαθέσιμους μηχανισμούς υποστήριξης και να δρουν ως ηγέτιδες αλλαγής στις κοινότητές τους. Την ίδια στιγμή, έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους επαγγελματίες με την απαραίτητη γνώση που θα τους καθιστά ικανούς να αντιδρούν σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας εναντίον γυναικών Ρομά με έναν αποτελεσματικό τρόπο.

Τι θα επιτύχει το PATTERN?

protocol

Ανάπτυξη Πρωτοκόλλων Ενδοοικογενειακής Βίας για τις γυναίκες Ρομά

gypsy-colors-05

Βελτιωμένες ικανότητες για 350 πολιτισμικούς διαμεσολαβητές Ρομά και επαγγελματίες στα κέντρα κοινότητας ή σε άλλες υπηρεσίες τοπικών κοινοτήτων σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία εναντίον γυναικών Ρομά

roma

Βελτιωμένες ικανότητες για 100 – 150 γυναίκες Ρομά σχετικά με το πώς να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και να δρουν ως φορείς αλλαγής στις κοινότητές τους.

awareness

Αυξημένη ευαισθητοποίηση των Ρομά κοινοτήτων στο να χτίζουν υγιείς και υποστηρικτικές σχέσεις έτσι ώστε να προλαμβάνουν την ενδοοικογενειακή βία.

Με ποιο τρόπο θα πετύχει
το PATTERN?

Το PATTERN θα συνεισφέρει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας εναντίον γυναικών Ρομά στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Ρουμανία και την Ε.Ε., μέσω:

Ανάπτυξης πρωτοκόλλων

που θα βοηθούν τους επαγγελματίες να αντιδρούν αποτελεσματικά στην ενδοοικογενειακή βία εναντίον γυναικών Ρομά

Βελτίωσης των ικανοτήτων τουλάχιστον 350 Ρομά πολιτισμικών διαμεσολαβητών

και επαγγελματιών σε κέντρα κοινότητας/άλλες υπηρεσίες τοπικών κοινοτήτων σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία εναντίον γυναικών Ρομά.

Ευαισθητοποιώντας τις κοινότητες Ρομά

σχετικά με την οικοδόμηση υγιών και υποστηρικτικών σχέσεων.

Ενδυνάμωσης τουλάχιστον 100 – 150 γυναικών Ρομά

ώστε να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν την ενδοοικογενειακή βία και να δρουν ως φορείς αλλαγής στις κοινότητές τους.

Αυξάνοντας την πρόσβαση
στη γνώση

 όσον αφορά στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας εναντίον γυναικών Ρομά.

Διάβασε τα Νέα μας