Realizari

Vor fi realizate interviuri aprofundate cu femeile rome pentru a înregistra percepțiile și cazurile de violență domestică, cunoștințele femeilor rome despre drepturile lor, precum și experiențele lor cu privire la contactul cu serviciile publice și / sau mediatorii interculturali. Datele colectate vor fi prezentate în 5 rapoarte naționale, care vor identifica gama de violențe care apar frecvent în familiile de romi, vor oferi o perspectivă asupra percepției femeilor despre violența în familie și vor identifica nivelul de cunoștințe al femeilor rome cu privire la violența în familie, drepturile acestora și cum să căutați sprijin. Un raport de sinteză va fi, de asemenea, elaborat în limba engleză pentru a facilita schimbul de cunoștințe între parteneri și pentru a ghida dezvoltarea instrumentelor comune.

Raport National – Romania.

Protocoalele privind violența domestică pentru femeile rome vor fi dezvoltate pentru a asista și sprijini profesioniștii, cum ar fi mediatorii interculturali și profesioniștii care lucrează în centre comunitare sau alte servicii locale / comunitare. Această abordare va permite personalului din orice cadru să răspundă la violența domestică împotriva femeilor rome într-un mod cuprinzător și instituționalizat, incluzând screening-ul, identificarea / evaluarea, documentarea, planificarea siguranței, recomandări.

Protocolul pentru combaterea VIOLENȚEI DOMESTICE la femeile rome.

 

Se va dezvolta un curriculum comun de consolidare a capacităților pentru mediatorii interculturali romi și profesioniștii care lucrează în centre comunitare sau alte servicii locale / comunitare. Printre altele, programul va acoperi subiecte introduse în Protocoalele privind violența domestică, concentrându-se asupra drepturilor și nevoilor speciale ale femeilor rome și asupra modului de creare a unui mediu sigur și incluziv pentru acestea. Modulele de învățare vor fi adaptate și personalizate pe baza contextelor naționale.

O platformă de învățare online va fi dezvoltată pentru formarea mediatorilor interculturali romi și a profesioniștilor din centrele comunitare sau alte servicii locale / comunitare cu privire la modul de prevenire și abordare a problemei violenței domestice împotriva femeilor rome. Platforma va fi utilizată ca mediu virtual de învățare în care utilizatorii vor putea găsi modulele și manualele online, pot participa la activități de învățare, pot folosi instrumente de evaluare pentru a-și evalua performanța și pentru a comunica cu alți cursanți și instructori. Platforma de învățare online va fi creată utilizând un sistem de management al învățării (LMS) și va fi disponibilă în engleză și în cele cinci limbi ale țărilor partenere.

Va fi dezvoltat un program de formare pentru femeile rome, cu principalul obiectiv de a le împuternici cum să prevină, să recunoască și să raporteze cazurile de violență domestică și să acționeze ca lideri ai schimbărilor în comunitățile lor. Programul de formare va fi adaptat la nevoile specifice ale țărilor participante.

Citiți ultimele noastre știri!